Ճապոնական օրացույց

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Փոխարկել
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Սխալմունք. մուտքագրվել է սխալ տարեթիվ

Տես օրինակները.

年一十和昭, 1989, 平成五年